http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Informacja Drukuj Email

 Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI NASZEGO KOLEGI I PRZYJACIELA, WIELOLETNIEGO PRACOWNIKA MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, KUSTOSZA DZIAŁU FOTOGRAFII MGRA MARIUSZA MAKOWSKIEGO

PRACOWNICY MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO


MARIUSZ  MAKOWSKI


Urodził się 18 sierpnia 1958 roku w Katowicach, studia ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Od 1980 związany z Muzeum w Cieszynie / Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie jako starszy kustosz muzealny pełnił funkcję kierownika Działu Naukowo-Oświatowego, później kierownika Działu Fotografii.  Na jego dorobek składają się liczne publikacje, był autorem około  setki wystaw,  gościem  i  prelegentem  wielu  konferencji, jednym  z  pomysłodawców i twórców imprez kulturalnych, m.in. Szlaku Kwitnącej Magnolii.


Zmarł 26 lutego 2019 roku.

 
Jadwiga Smykowska 1945 - 2017 - CAŁYM SERCEM CIESZYNIANKA Drukuj Email

 Wystawa czynna od 01.03.2019 do 14.04.2019 - Galeria Wystaw Czasowych

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 01.03.2019 r. o godz. 17.00

Wystawa CAŁYM SERCEM CIESZYNIANKA jest pierwszym po 2017 roku pokazem twórczości Jadwigi Smykowskiej. Nieprzypadkowo ma miejsce w jej rodzinnym mieście, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Pokaz ma charakter retrospektywny, ukazując (w miarę możliwości ekspozycyjnych) najważniejsze dziedziny jej aktywności artystycznej: grafikę (drzeworyty sztorcowe) oraz rysunek, malarstwo i płaskorzeźbę. Wystawie towarzyszy dokument filmowy Jana Smykowskiego z muzyką Katrin Mickiewicz, poświęcony życiu i twórczości artystki.

www.jadwigasmykowska.eu

Zadanie jest współfinansowane ze środków miasta Cieszyna

 

 

 

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej. Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17:00. Udział w wykładach jest bezpłatny.

27.03.2019 – Diana Pieczonka-Giec (Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich): karby domku ogrodnika – zbiory sztuki Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkic

24.04.2019 – Mariusz Makowski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Od Jaworza do Paskowa – szlakiem hrabiów Saint Genois d’Anneaucourt

29.05.2019 – Maksymilian Kapalski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Anamorfoza czyli perspektywa dziwaczna, odnaleziona w starodrukach

26.06.2019 – Jan Paweł Borowski (Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie): W jaki sposób znalazły się: duński flet w Cieszynie, a cieszynka w Kopenhadze?

25.09.2019  – Rozalia Wawronowicz (Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie): Piewca Śląska – Gustaw Morcinek. Pisarz znany i nieznany

30.10.2019 – Grzegorz Studnicki (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki... czyli o umieraniu, śmierci i truchle w kulturze

27.11.2019 – Martin Krůl (Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie): Szańce jabłonkowskie – nowożytne fortyfikacje Przełęczy Jabłonkowskiej  

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko